I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Żninie 

Dodatkowy nabór do projektu pn. „WiP – Wiedza i Praktyka”

Dodatkowy nabór do projektu „WiP – Wiedza i Praktyka”. Więcej szczegółów w linku

INFORMACJA

     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów naszej szkoły odbędzie się w dniu 1 września 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00. Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą w kościele św. Floriana o godzinie 8:00.

Uwaga!

      Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie w roku szkolnym 2014/2015

*  
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej liceum nastąpi w dniu 3 lipca 2014 r. o godz. 12:00.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie, poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podpisuw nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2014 r. (wtorek) do godz. 12:00.

Informacja dla maturzystów

1.Przekazanie świadectw dojrzałości - zdającym egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014 oraz aneksów do świadectw dojrzałości - podwyższającym wyniki egzaminu lub zdającym dodatkowe przedmioty, nastąpi w dniu 27 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 12:00 na sali gimnastycznej.

2.Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej lub pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w okresie od sierpnia do września tego samego roku. W związku z powyższym zainteresowane osoby są zobowiązane złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2014 r.
a) egzamin pisemny26 sierpnia 2014 r., godz. 900,
b) egzamin ustny25-29 sierpnia 2014 roku.
 

Zdobyła I miejsce i...pióro prezydenckie

     W związku ogólnopolskimi obchodami Roku Wolności oraz ustanowionym przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rokiem Ludzi Wolności Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprosiła uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim: „ZAPROGRAMOWANY NA WOLNOŚĆ, CZYLI JAK MOŻNA, JAK TRZEBA I JAK CHCE SIĘ ŻYĆ" pod PATRONATEM HONOROWYM MAŁŻONKI PREZYDENTA RP ANNY KOMOROWSKIEJ.
     19 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się Gala Wręczenia Nagród w tym konkursie. Ogromnym sukcesem może się poszczycić        I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie, gdyż uczennice naszej szkoły zostały laureatkami: Dobromiła Księska zajęła I miejsce,             a Dominika Kuczma – III miejsce (opiekun: Joanna Frajtag). Obydwie młode twórczynie są uczennicami klasy Ib. Laureatki otrzymały nagrody: aparat fotograficzny, tablet, książki, koszulki, kubki i okolicznościowe upominki. Zdobywczyni pierwszego miejsca została również uhonorowana pamiątkowym wiecznym piórem, przekazanym przez Panią Prezydentową Annę Komorowską. Organizatorzy odczytali także list gratulacyjny, przesłany przez Pierwszą Damę, w którym zaprasza ona laureatów do wizyty w Pałacu Prezydenckim.
     W uroczystości podsumowującej konkurs wzięli udział zaproszeni goście: Senator RP Jan Rulewski, zastępca Prezydenta Bydgoszczy - Elżbieta Rusielewicz, przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Tadeusz Kierel, wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium w Bydgoszczy - Emilia Balana-Mroczkowska. Galę uświetnił koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Grzegorza Dudzińskiego.