I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Żninie 

Informacja dla maturzystów

1. Przekazanie świadectw dojrzałości - zdającym egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 oraz aneksów do świadectw dojrzałości -  podwyższającym wyniki egzaminu lub zdającym dodatkowe przedmioty, nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 900                        w sekretariacie szkoły.


 
2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej lub pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w okresie od sierpnia do września tego samego roku. W związku z powyższym zainteresowane osoby są zobowiązane złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

3. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2015 r.

a) egzamin pisemny25 sierpnia 2015 r., godz. 900,

b) egzamin ustny 24-28 sierpnia 2015 roku.

Wiarygodna Szkoła

Drzwi Otwarte

     I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie zaprasza gimnazjalistów na Drzwi Otwarte, które odbędą się 27 kwietnia 2015 roku, od godziny 9.00.
   Podczas Drzwi Otwartych będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2015/2016, porozmawiać z uczniami                 i nauczycielami. Ponadto zapraszamy do obejrzenia bazy dydaktycznej szkoły, hali sportowej oraz astrobazy.
    W sekretariacie będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, a także otrzymać podanie o przyjęcie do szkoły.

Konkurs recytatorski


Wiersze do pobrania tutaj

Konkurs chemiczny w Wągrowcu

    17 marca 2015r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie wzięli udział w VI Powiatowym Konkursie Chemicznym dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.  Zawody organizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu w ramach II Tygodnia Nauk odbywającego się w tej szkole. Po rejestracji i oficjalnym otwarciu konkursu,  uczniowie kilku szkół ponadgimnazjalnych powiatu wągrowieckiego i żnińskiego rozpoczęli zmagania.
     Do rozwiązania było 20 zadań testowych oraz 4 zadania otwarte. Po zakończeniu części konkursowej i w czasie prac komisji sprawdzającej zadania, uczestnicy wysłuchali wykładu pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pana dr. hab. Karola Kacprzaka  pt. "Chemia miłości". Następnie jury przedstawiło wyniki konkursu. I miejsce ex aequo zajęli uczniowie I LO w Żninie Patrycja Ciabach oraz Janusz Jesionka. II miejsce ex aequo zajęli także uczniowie żnińskiego ogólniaka Bogna Kowalska oraz Martyna Wiśniewska. Trzeciego miejsca nie przyznano. Nagrody zwycięzcom wręczał Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Michał Piechocki. Uczniów I LO w Żninie do konkursu przygotowały nauczycielki chemii Agnieszka Grajek i Romana Kapuścińska.