Informacja

   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas pierwszych odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 9:00. W kościele pw. Św. Floriana w Żninie zostanie odprawiona msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych o godz. 8:00.
   Klasy drugie i trzecie przychodzą do szkoły 2 września 2020 r. zgodnie z planem zajęć.

Rada rodziców.

Rada Rodziców I Liceum ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie
ul. Sienkiewicza 1
88-400 Żnin
NR KONTA
29 8181 0000 0007 0683 2000 0001

Rozdanie świadectw maturalnych.

     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie informuje, że przekazanie absolwentom naszej szkoły świadectw dojrzałości, zaświadczeń o wynikach, będzie miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) od godziny 1000.
     Wydawanie ww. dokumentów nastąpi klasami, tj. począwszy od klasy 3a, a następnie klasa 3b, 3c, 3d oraz 3e.

   Jednocześnie przypominamy, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS o obowiązujących wymogach sanitarno - epidemiologicznych, które nakładają obowiązek zasłonięcia ust i nosa, zachowania odległości oraz zdezynfekowania rąk.

Deklaracja dostępności

OWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTPNOCI

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.1loznin.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są̨niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty docx oraz PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-03-27

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 52 30 20 105 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-10

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT + H -Strona główna

SHIFT + ALT + M -Zawartość strony

SHIFT + ALT + F -Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 -Menu

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie, ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Sienkiewicza do szkoły i do hali sportowej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do wejścia głównego prowadzą schody, ale jest możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym na wózku na podjeździe od wejścia bocznego. Wejście od strony hali sportowej umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku. Budynek wyposażony jest w windę dla wózków, która znajduje się przy wejściu od strony hali sportowej, aby z niej skorzystać należy poprosić pracownika szkoły. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych; nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Oświadczenie w sprawie dostępności.

Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w koszykówce chłopców

     11 marca 2020 roku w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w koszykówce chłopców „Licealiada” rocznik 2000 i młodsi. W zawodach wzięło udział 5 drużyn reprezentujących następujące szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, I Liceum Ogólnokształcące w Żninie (opiekun mgr Maciej Pilarski), Zespół Szkół Technicznych w Żninie  i Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Mistrzostwa otworzył Powiatowy Organizator Sportu Szkolnego Maciej Drzewiecki. Mecze rozgrywano w dwóch grupach.

Wyniki spotkań: Grupa A

I LO Żnin - ZSN Janowiec Wlkp.                                 40:2

ZSE–H Żnin – ZSN Janowiec Wlkp.                            19:17

I LO Żnin – ZSE–H Żnin                                             47:9

Wyniki spotkań: Grupa B

 ZSN Gąsawa – ZST Żnin                                           22:14                                    

 

Mecz finałowy:

 I LO Żnin – ZSN Gąsawa                                           43:16

Mecz o miejsce trzecie:

  ZST Żnin – ZSE–H Żnin                                            24:18

 

Wyniki końcowe:

I miejsce         I LO Żnin

II miejsce        ZSN Gąsawa

III miejsce       ZST Żnin

IV miejsce       ZSE–H Żnin

V miejsce        ZSN Janowiec Wlkp.

     Zawody podsumował Wicestarosta Żniński Andrzej Hłond, który wręczył puchary i dyplomy. Mecze sędziowali Krzysztof Ratajczak i Michał Cieślak.

 

     Drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie wystąpiła w składzie: Hubert Chareński, Jakub Gebler, Mikołaj Horka, Kacper Kapuściński, Jakub Korga, Maksymilian Kwasek, Jakub Musiał, Borys Paliwoda, Filip Piechocki, Antoni Pietrzak, Mateusz Rutkowski, Wiktor Świerc, Mateusz Wiśniewski, opiekun mgr Maciej Pilarski.

ZDJĘCIA.

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej

     Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego  im. Braci   Śniadeckich w Żninie w roku szkolnym 2020/2021 można pobierać ze strony internetowej www.1loznin.pl (zakładka "DLA KANDYDATÓW") oraz    w sekretariacie szkoły (ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin).

Uzupełnione wnioski można składać:
- bezpośrednio w sekretariacie szkoły
- pocztą tradycyjną, na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie, ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin
- środkami komunikacji elektronicznej - za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:   /1loznin/SkrytkaESP

Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w koszykówce dziewcząt

     9 marca 2020 roku w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w koszykówce dziewcząt „Licealiada” rocznik 2000 i młodsi. W zawodach wzięło udział 5 drużyn reprezentujących następujące szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, I Liceum Ogólnokształcące w Żninie (opiekun mgr Andrzej Kurek), Zespół Szkół Technicznych w Żninie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Mistrzostwa otworzył Powiatowy Organizator Sportu Szkolnego Maciej Drzewiecki. Mecze rozgrywano w dwóch grupach.

Wyniki spotkań: Grupa A

ZSN Gąsawa – ZSN Janowiec Wlkp.                        34:6

Wyniki spotkań: Grupa B

I LO Żnin – ZST Żnin                                               25:14

ZSE – H Żnin -  ZST Żnin                                        21:14

I LO Żnin – ZSEH Żnin                                             24:14

 

Mecz finałowy:

 I LO Żnin – ZSN Gąsawa                                          40:13

Mecz o miejsce trzecie:

 ZSEH Żnin – ZSN Janowiec Wlkp.                              41:8

 

Wyniki końcowe:

I miejsce         I LO Żnin

II miejsce        ZSN Gąsawa

III miejsce       ZSEH Żnin

IV miejsce       ZSN Janowiec Wlkp.

V miejsce        ZST Żnin

     Zawody podsumował Wicestarosta Żniński Andrzej Hłond, który wręczył puchary i dyplomy. Zawody sędziował Maciej Pilarski.

     Drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie wystąpiła w składzie: Nikola Białkowska, Marta Bierońska,  Julia Boińska, Natalia Boińska, Magdalena Dobrosielska, Irena Koc, Zuzanna Koc, Wiktoria Książkiewicz, Monika Masztalerz, Aleksandra Szkutnicka, Maria Walczewska, Klaudia Waśniewska, Sara Wesołowska, opiekun mgr Andrzej Kurek.

ZDJĘCIA.

Zdalna szkoła.

     Informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie otrzymało sprzęt komputerowy zakupiony przez Powiat Żniński w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
     Komputery służyć będą uczniom i nauczycielom I LO w Żninie realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.

Kujawsko-pomorska e-Szkoła

     e-Szkoła rusza w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem klas maturalnych. Na początek od dnia 16.03 do 20.03.2020 r. przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów:

- język polski,

- matematyka,

- język angielski,

- fizyka,

- historia,

- chemia,

- wiedza o społeczeństwie.

Link do e-Szkoły: https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q

     Program zajęć przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści. Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół. Program szkoły będziemy rozwijać o zajęcia dla kolejnych klas szkół podstawowych i średnich, w tym liceów i szkół zawodowych oraz branżowych.

Linki do programu zajęć będą dostępne także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.edupolis.pl.

Cookies i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbioracami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                    

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 30 20 105)
  2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie powołany został inspektor ochrony danych pani Monika Matela (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 530-114-832).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-          żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


                                                                                        Polityka Cookies
 

* Strona www korzysta z plików cookies.
* Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
* Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
* Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości       i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie   stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
* Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.