Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Dnia 10 maja w Szkole Podstawowej w Rogowie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. I Liceum Ogólnokształcące w Żninie miało swojego reprezentanta. Był nim Kacper Koc z klasy 2D, który ostatecznie zajął III miejsce.

 

ZDJĘCIA.

Kujawsko-Pomorska Licealiada w piłce nożnej dziewcząt.

Dnia 20 kwietnia 2023 roku w Bydgoszczy odbył się półfinał Kujawsko-Pomorskiej Licealiady w piłce nożnej dziewcząt. W zawodach udział się wzięły  drużyny z Bydgoszczy, Mogilna, Inowrocławia. Powiat żniński reprezentowały zawodniczki z I LO w Żninie. W pierwszym spotkaniu zawodniczki ze Żnina uległy nieznacznie drużynie z Inowrocławia i spotkały się w finale pocieszenia z zawodniczkami z Mogilna. Wygrywając 2:1 zajęły ostatecznie III miejsce w półfinale wojewódzkim.

Skład drużyny: Marcelina Dytman, Zuzanna Gwit, Hanna Horka, Maja Kaczmarek, Iga Kończal, Julia Kiernozek, Dominika Maciejewska, Zofia Marciniak, Weronika Pomorska, Weronika Trynka, Agata Wilhelm, Monika Wojtasiak, Julia Wysocka, opiekun Maciej Drzewiecki.

 

ZDJĘCIA.

Międzyszkolna Liga Szachowa.

Uczniowie I LO w Żninie znaleźli się w gronie uczestników turnieju Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej, który odbył się 15.04.2023 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie. Szymon Filipiak (2a) zdobył brązowy medal, w grupie B, Marcelina Brelińska (1a) wywalczyła 11. miejsce w grupie A, a Filip Nowicki (2c) zajął 11. miejsce w grupie B. Ponadto, uczennica naszej szkoły Matylda Brelińska (2d) była sędzią turnieju.

Zwycięzcom gratulujemy!

Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej dziewcząt.

Dnia 13 kwietnia 2023 roku na boisku „Orlik” Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej dziewcząt. Dziewczęta z liceum wygrały wszystkie spotkania, zajmując tym samym I miejsce w turnieju. Zawody podsumował Wicestarosta Żniński Andrzej Hłond.

Skład drużyny: Marcelina Dytman, Zuzanna Gwit, Hanna Horka, Maja Kaczmarek, Iga Kończal, Wiktoria Lisiecka, Dominika Maciejewska, Zofia Marciniak, Weronika Pomorska, Weronika Trynka, Agata Wilhelm, Monika Wojtasiak, Julia Wysocka, opiekun Maciej Drzewiecki.

 

ZDJĘCIA.

Poznajemy Ojcowiznę.

Z radością informujemy o zajęciu przez Aleksandrę Rewezińską 1 miejsca na etapie wojewódzkim w XXX Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę". Tym samym Aleksandra będzie reprezentować województwo kujawsko-pomorskie w zawodach ogólnopolskich. Opiekunem uczennicy jest Pan Łukasz Pawłowski. Serdecznie gratulujemy!

Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej chłopców.

Dnia 4 kwietnia 2023 roku na boisku „Orlik” Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej chłopców. Drużyna z liceum zajęła   w turnieju II miejsce. Zawody podsumował Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Żnińskiego Łukasz Kwiatkowski.

Skład drużyny: Patryk Bejmowicz, Filip Derech, Piotr Gwit, Jędrzej Jarmuda, Jakub Jurek, Wojciech Jurek, David Kalczyński, Kacper Luberacki, Marcel Mroziński, Mikołaj Popiołek, Franciszek Szafrański, Grzegorz Szary, Mikołaj Wrzesiński, Bernard Wysocki, opiekun Maciej Pilarski.

 

ZDJĘCIA.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

Aleksandra Rewezińska, uczennica klasy 3b, uzyskała tytuł finalistki LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, zapewniając sobie tym samym maksymalny wynik (100%) na przyszłorocznej maturze z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Droga olimpijska wiodła przez trzy etapy, na których uczennica musiała wykazać się obszerną wiedzą polonistyczną, wykraczającą poza program podstawy programowej dla szkoły średniej. Pierwszy etap polegał na napisaniu pracy. Aleksandra napisała pracę "Obraz domu w literaturze renesansu i baroku". Praca ta oceniana była przez Komitet Okręgowy w Bydgoszczy, zyskała 55 punktów na 60 możliwych. Zapewniło to awans do drugiego etapu olimpijskich zmagań. Te składały się natomiast z trzech części. Najpierw trzeba było napisać czterogodzinne wypracowanie na podany temat, a następnie rozwiązać test językowy. Jego poprawne wykonanie wymagało wykazania się umiejętnościami logicznego myślenia przy zastosowaniu wiedzy z zakresu: fleksji, słowotwórstwa, frazeologii, relacji znaczeniowych między jednostkami leksykalnymi oraz semantyki, Klemensiewiczowskiej analizy wypowiedzeń złożonych. Uzyskane wyniki z tych obu części zakwalifikowały Aleksandrę do części ustnej zawodów, w której uczennica uzyskała 47 na 50 możliwych punktów, zajmując tym samym w całościowej klasyfikacji okręgu bydgoskiego trzecie miejsce. Wiązało się to z uzyskaniem rekomendacji do reprezentowania województwa kujawsko-pomorskiego na zawodach finałowych. Te odbywały się od 19 do 22 kwietnia 2023 r. w Konstancinie i w Warszawie. Zwieńczeniem polonistycznych zmagań Aleksandry było przyznanie jej tytułu finalisty tejże olimpiady. Uczennica całą olimpijską drogę pracowała pod kierunkiem pani Aleksandry Dąbrowskiej-Pawłowskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!

Oni tworzyli naszą historię.

Oni tworzyli naszą historię. Uczennica klasy 3b I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie, Aleksandra Rewezińska, 9 maja 2023 roku na odbywającej się gali w Toruniu odebrała nagrodę za zdobycie wyróżnienia w XV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Opiekunem uczestniczki była pani Aleksandra Dąbrowska - Pawłowska. Serdecznie gratulujemy!

XIX edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Julia Olejnik uczennica klasy Ib zakwalifikowała się do finału XIX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który odbył się 13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wcześniej pod kierunkiem nauczyciela Łukasza Pawłowskiego przygotowała pracę pisemną i prezentacje multimedialną "Zadania gmin i samorządów innych szczebli wobec problematyki uchodźczej/migracyjnej". Na konkurs wpłynęło 45 prac, do ostatniego etapu zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów z terenu województwa. W finale Julia prezentowała swoja pracę oraz odpowiadała na pytania dotyczące poruszanej tematyki.

Cookies i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbioracami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                    

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 30 20 105)
  2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie powołany został inspektor ochrony danych pani Monika Matela (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 530-114-832).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-          żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


                                                                                        Polityka Cookies
 

* Strona www korzysta z plików cookies.
* Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
* Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
* Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości       i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie   stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
* Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.